Index

 

ADWOKAT

ANNA KUZYNOWSKA

ZAKRES USŁUG

Prawo

Rodzinne i Opiekuńcze

- Sprawy o rozwód i separacje

 

- Sprawy o alimenty

 

- Sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej

 

- Sprawy o kontakty z dziećmi

 

- Sprawy o podział majątku

Prawo

Cywilne

- Sprawy o zapłatę

 

- Sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie

 

- Sprawy o ochronę prawa własności i posiadania rzeczy

 

- Sprawy dotyczące zasiedzenia rzeczy

 

- Sprawy o stwierdzenie nabycia spadu i dział spadku

Prawo

Karne

- obrona i reprezentowanie przed sądami w sprawach karnych

 

- pomoc w trakcie śledztwa i dochodzenia prokuratorskiego ( postępowanie przygotowawcze)

 

- zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

 

- sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 

- sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności

 

- sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie

 

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT Ul. Poznańska 6 lokal 2 Telefon komórkowy +48 600-874-554

ANNA KUZYNOWSKA 99-100 Łęczyca E-mail: adwokat@annakuzynowska.pl