Prowadzenie mediacji – usługi certyfikowanego mediatora

Mediację rozumie się jako postępowanie zmierzające do ugodowego rozwiązania sporu między stronami, prowadzone przez osobę trzecią – neutralnego mediatora, w dojściu do porozumienia w formie zawartej ugody. Decyzję o rozwiązaniu sporu czy konfliktu podejmują same strony.

Celem mediacji jest przede wszystkim osiągnięcie porozumienia, czyli podjęcie takich ustaleń, które będą zadowalające, a przynajmniej do przyjęcia, przez wszystkie strony. Mediacja to dialog – dzięki niej strony uczą się ze sobą ponownie rozmawiać oraz dążą do zakończenia sporu z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron. Taki sposób porozumienia się może służyć zarówno prewencji, chroniącej przed konfliktami, jak i rozwiązywaniu już istniejących sporów, zarówno w ich wcześniejszej, jak i późniejszej, znacznie bardziej zaognionej postaci. Należy podkreślić, iż mediacja nie zawsze musi się łączyć ze szczegółowym rozwiązaniem czy wyjaśnieniem faktycznych i prawnych okoliczności sprawy.

Mediacja znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, zarówno w sferze stosunków prywatnoprawnych, stanowiących jej środowisko naturalne, ale także karnoprawnych, administracji publicznej, stosunków pracy czy stosunkach międzynarodowych.

 

 

mediacje

Rola mediatora

Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Funkcji mediatora nie może pełnić sędzia. Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Może on wspierać strony w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które jednak nie są dla stron wiążące.

Mediator nie może nakazać stronom zakończenia sporu w jakikolwiek konkretny sposób. Jedną z najważniejszych cech mediatora jest umiejętność aktywnego słuchania. Na każdym etapie mediator posługuje się innymi technikami i metodami mediacyjnymi, zmierzającymi do polubownego rozwiązania sporu. Zawsze pełni on rolę pełnomocnika obu stron do zawarcia porozumienia.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.